DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Biuro:

+48 600 536 033

dmak@diecezja.pl

Duszpasterz młodzieży

ks. Sebastian Kowalczyk

duszpasterzmlodziezy@diecezja.pl

Centrum ŚDM

ks. Marcin Filar

centrum@sdm.diecezja.pl

© 2023 by Make A Change.
Proudly created with Wix.com

Udział w opłatku młodzieży
18.01.2019, godz. 17:00
Sanktuarium św. Jana Pawła II